Projekt Renovering af Havn etape 3.

 

 

 

indsat. 23-09-2018. afventer Status  fra Havnefoged.

     

      


Indsat 28-06-2018.

Kindvig Enge lystbådehavn

Status den 27. juni 2018 :

Arbejdsopgaver i uge 26 og, weekenden den 30 juni. og 1. juli:
Ilægning af resterende spuns
Montering af klemlister
Montering af tømmer for gangbro på påsvejste lasker

Efterfølgende opgaver:
Terrænregulering (ekstern arbejdskraft)

Vi har brug for hjælp, så kontakt Søren på telefon 2384 7308.

OBS ! Vi mangler en afløser for Søren i weekenderne 7./8. juli og 14./15. juli !!
Hvem har tid og lyst ??

NB! I takt med at affaldsbunken vokser, er du meget velkommen til at køre et læs eller flere på genbrugspladsen (en trailer vil være velegnet).

Den 28. juni 2018

—————————————————————————————————————————————

Indsat. 21-06-2018.

Kindvig Enge lystbådehavn

Status den 20. juni 2018 :
– Badebro flyttet
– Resterende spuns samlet
– Affald er fjernet ( NB ! der kommer mere senere)

Arbejdsopgaver i uge 25, weekenden den 24. – 25. juni:
Ilægning af spuns
Montering af tømmer for gangbro på påsvejste lasker

Efterfølgende opgaver:
Terrænregulering (ekstern arbejdskraft)

Har du tid til at hjælpe en hverdag, så kontakt Søren på telefon 2384 7308.

NB! I takt med at affaldsbunken vokser, er du meget velkommen til at køre et læs eller flere på genbrugspladsen (en trailer vil være velegnet).

Den 21. juni 2018

 

————————————————————————————————————————-

Indsat. 16-06-2018.

Kindvig Enge lystbådehavn

Status den 14. juni 2018 :
– Tømmer, jern m.v. er leveret
– Ramning af jern er fuldendt
– Lasker er monteret
– Samling af spuns er påbegyndt

Arbejdsopgaver i uge 24, weekenden den 16. – 17. juni:
Flytning af badebro
Samling af resterende spuns
Ilægning af spuns
Montering af tømmer for gangbro

NB! Har du en trailer, er du meget velkommen til at køre affald (et læs eller flere) på genbrugspladsen.

Perioden efter uge 24:
Terrænregulering (ekstern arbejdskraft)
udlægning af gangbro

Den 14. juni 2018.

—————————————————————————————————————————————

Indsat. 10-06-2018.

dav

dav

 

Kindvig Enge lystbådehavn

Status den 7. juni 2018 :
– Tømmer, jern m.v. er leveret
– Ramning af jern er påbegyndt og ca. halvdelen er rammet
– Samling af spuns er påbegyndt

Arbejdsopgaver i weekenden uge 23, fredag den 8. – søndag den 10. juni:
Fjernelse af eksisterende bolværk til 20 cm under topkote jern,
Samling af resterende spuns

NB! Har du en kædesav (benzin), må du meget gerne medbringe den
Har du en trailer, er du meget velkommen til at køre affald (et læs eller flere) på genbrugspladsen.

Perioden efter uge 23:
ilægning af spuns
påsvejsning lasker til bæring af tømmer for gangbro (svejsning ekstern arbejdskraft)
terrænregulering
montering af tømmer for bæring af gangbro
udlægning af gangbro

Den 7. juni 2018

 

 

_________________________________________________________________________________________________

Indsat 26-05-2018.

Status den 26. maj 2018 :
Sydmolens gamle bro er fjernet.
Tømmer, jern, ramning er bestilt. Tømmer og jern leveres torsdag – fredag i uge 22.
Ramningen starter i uge 23 v/professionelt firma.

Arbejdet med havnen fremadrettet:
Det frivillige arbejde starter lørdag den 2. juni kl. 9.oo. Arbejdet er planlagt til weekends og hverdage efter aftale med Søren, Lærkevej 15, telefon 2384 7308.

Arbejdsopgaver i weekenden uge 22:
udkørsel af jern,
start på samling af spuns
flytning af badebro (er udlånt til rammefirmaet)

Perioden efter uge 22:
ilægning af spuns
fjernelse af eksisterende bolværk til 20 cm under topkote jern
påsvejsning lasker til bæring af tømmer for gangbro (svejsning ekstern arbejdskraft)
terrænregulering
montering af tømmer for bæring af gangbro
udlægning af gangbro

Den 26. maj 2018

 

 

 

————————————————————————————————————————————–

Indsat 20-05-2018.

Så er vi i gang på havnen.

Der arbejdes weekender fra kl 9.00 men der er også mulighed for arbejde hverdage kontakt havnefoged Søren.

Formand og havnefoged – Søren Johansen – msjohans@dukamail.dk – Tlf. 23847308
Alle er velkommen så kom frisk.

 


Indsat. 16-05-2018.

Opstart af renovering renovering af havn etape 3.

Kære alle grundejere.
Havnefoged Søren Johansen har nu holdt møde med firmaet, der skal nedramme H-jern, og de er sammen nået en fornuftig løsning.
Det fortæller Søren Johansen gerne om
lørdag den 19. maj 2018 kl. 10.oo
ved et kort møde på havnen
Vi håber at rigtig mange interesserede  (hjælpende hænder) møder op, og hører om det kommende projekt.