Arkiv

Renovering af havnen etape 4

Mandag d. 10. maj 2022 kommer en større maskine til optagning af resterende sveller i inderhavnen. Der gennemføres jordregulering som forberedelse af ny gangbro samt udlægning af sten til bæring gangbro. Det sker med ekstern arbejdskraft. Lørdag d 15. maj starter vi med montering af resterende spuns, udlægning tømmer til gangbro og montering gangbrædder. Vel mødt på lørdag kl. 09.00.

Lørdag-søndag 8. og 9. maj:
I lægning af resterende spuns.
Skæring af brædder til gangbro – Jacob medbringer afkorter.
Udlægning af tømmer på landside til bæring af gangbro.
Vel mødt lørdag d. 8. maj kl. 09.00

Renovering af Havnen fortsætter 1. maj.

Vejret er blevet bedre, og corona situationen er lettet. Så hvis du/i,har tid og lyst, starter vi etape 4 af havnerenoveringen. Vi får leveret materialer onsdag d 28/4, og vi starter fredag d 30/4 kl. 9.00, fortsætter lørdag d. 1. maj kl. 9.00 og efterfølgende weekends.

Opgaver: Fjernelse af overskydende sveller og afkortning af enkelte lodretstående sveller. Samling af spuns, montering af tømmer på lasker.
På et tidspunkt skal vi bruge afkorter m bord/ruller til skæring af gangbrædder. Har du en eller kan låne en kontakt Søren.

Har du tid en hverdag, eller i øvrigt har spørgsmål ring til Søren på 23847308

—————————————————————————————————–

Indsat 13.07.2020

Ordinær Generalforsamling 2020
Grundejerforeningen Kindvig Enge

Det sker 07-08-2020 kl. 19:00 i Kindvig forsamlingshus.

Indsat. 11.04.2020

På grund af Corona-situationen er generalforsamlingen udsat på ubestemt tid.

Indsat. 07-03-20.
(ændret 11.04.2020)

Badebro. 19-10-19 kl.10.

Da der desværre ikke kom nok deltagere til at få badebroen på land idag forsøger vi igen lørdag den 19-10-19. Kl.10. 

Alle er velkommen Mvh. Bestyrelsen.

———————————————————————————
Indsat. 05-10-19.

Badebro.

Lørdag den 12-10-19. kl.10. optagning af badebro.

Alle er velkommen det bliver hyggeligt.

————————————————————————————

29-06-2019.

Sommerfest på havnen.

——————————————————————————————————-

26-05-2019.

Kr. Himmelfartsdag, torsdag d 30.5.19 , inviterer grundejerforeningen til lidt hyggelig samvær på havnen. Kl 15 mødes vi, der vil være boldspild med konkurrence og lidt premier til dem over 18 år og under 18 år. Medbring dine drikke vare til en hyggelig eftermiddag. Venlig hilsen grundejerforeningen.

——————–+——————–

Generalforsamling er vel overstået der blev fundet 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Tak til de afgående for deres arbejde i foreningen.

Som sædvanligt dagen efter generalforsamling søsættes badebroen i år fik vi også vasket bord bænke dette blev endnu en hyggelig formiddag på havnen tak til de fremmødte grundejere.

dav
dav
dav

______________________________________________________________________________

Indsat. 24-12-2018.

Julebrev
fra bestyrelsen i Grundejerforeningen Kindvig Enge

Havnen
Havnens sydmole er blevet istandsat og er nu fin og flot. Det frivillige arbejde fungerede perfekt, og der blev minsandten også tid til megen rigtig god snak.

Generalforsamling
Datoen for næste generalforsamling er fastsat til den 24. maj 2019, startende kl.17.oo med fælles spisning og kl. 18.oo den egentlige generalforsamling. Sædvanen tro søsættes badebroen dagen efter den 25. maj 2019 kl. 10.oo. Sæt allerede nu krydser i kalenderen.

Vilde katte
Igen i år en opfordring – lad være med at fodre kattene i området, medmindre man agter at give dem et hjem på sin helårsadresse. Det kunne også hjælpe, hvis de ”fastboende katte” , der løber frit rundt i området, bliver steriliseret (hvis det ikke allerede er tilfældet).

Dræn
Spuling af dræn er foretaget.

Fibernet
Fibia er i fuld gang med at etablere forbindelser til de enkelte huse.

Nabohjælp
Det vil være rigtig fint, hvis de grundejere, der opholder sig i området – specielt i jule- og nytårsperioden, holder et vågent øje med området, huse og havn.
Renovationsbeholdere
Vordingborg Kommune er i gang med at udskifte vores affaldsbeholdere.
Klipning af træer m.v.
Nogle steder er der behov for klipning af grene der hænger ud over veje og stier.

HUSK ! at vintersikre målerbrønd og vandrør, og tjek udhuse for uvelkomne dyr.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god jul samt et godt nytår – og forhåbentlig bliver sommeren 2019 præcis lige så god som sommeren 2018

________________________________________________________________________________________________

Indsat. 28-10-2018.

Så blev det efterår.
Der vil i nær fremtid blive spulet dræn der er enkelte steder hvor vi skal ind på privat grund for at tilgå dræn brønd evt. Spørgsmål kontakt Michael eller formanden Søren fra bestyrelsen.


Indsat.06-10-2018.

Fibia er på vej.

Graveperiode November  – December 2018.  Tilslutning December 2018.

Indsat.06-10-2018.

Så kom badebro op tak for hjælpen.


Indsat 24-09-2018.

Optagning af badebro 06-10-2018. kl 10.

sædvanen tro, beder vi om hjælp fra alle de medlemmer, der har tid og lyst.


Indsat 05-05-2018.

 Fibernet er på vej. 

Klik på linket her og du kan tilmelde dig og følge status.  www.fibia.dk/kindvig       Indsat 01-03-2018.     Kære grundejere i Kindvig Enge. På opfordring fra flere medlemmer af grundejerforeningen, har vi rettet henvendelse til Fibia for at høre, om de kunne være interesserede i at afgive et fornyet tilbud til grundejerne i området Kindvig Enge. Der foreligger nu et fornyet tilbud på etablering af fibernetforbindelse på de samme betingelser som det tidligere tilbud, blot med den forskel, at en gennemførelse af projektet nu kun kræver 29 tilmeldinger. Tilbuddet er gældende indtil den 15. april 2018. Der er oprettet en elektronisk tilmeldingsside www.fibia.dk/kindvig , som virker fra i dag den 1. marts 2018, og knytter sig direkte til projektet Kindvig Enge. Betingelserne for oprettelse af forbindelse er beskrevet på sitet. Grundejerforeningens rolle er alene at videreformidle Fibia’s tilbud, og en eventuel aftale indgås direkte mellem den enkelte grundejer og Fibia. I bestyrelsen vil vi meget gerne følge med i hvor mange grundejere, der tilmelder sig. Derfor vil vi være glade for, hvis I samtidig med tilmelding til Fibia, sender grundejerforeningen en mail – enten til Søren Johansen: msjohans@dukamail.dk eller Berit Larsen: bel-nhl@post.tele.dk. Tilbudmateriale fra Fibia vedhæftes. De bedste hilser og ønsket om et snarligt forår Bestyrelsen

—————————————————————————————————————————————-

Indsat. 18-12-17.

Julebrev

Fra bestyrelsen i Grundejerforeningen Kindvig Enge.

Havnen.

Havnens sydmole trænger – som alle ved – rigtig meget til at blive istandsat. Bestyrelsen har besluttet at udsætte igangsættelsen til næste budgetår, hvilket betyder, at der vil være flere penge til rådighed, og at istandsættelsen kan fuldføres.
Som sidst er det dog betinget af, at rigtig mange melder sig som frivillig arbejdskraft, da en god del af arbejdet meget vel kan udføres på frivillig basis. Det er sådan set også nødvendigt for overholdelse af budgettet, sådan som vi har beregnet det. Da bådpladslejerne må have en særlig interesse i, at arbejdet igangsættes og afsluttes så hurtigt som muligt, kommer her en appel om at give ”et nap” med.
Der bliver fastlagt nogle datoer for arbejdet i weekender og på nogle hverdage i foråret, som vi orienterer nærmere om.
Men alle er velkomne, og det kan være en oplagt lejlighed til at møde andre sommerhusejere, og få en snak.
Vi planlægger afholdt et orienteringsmøde, hvor Søren Johansen fortæller om arbejdets art og omfang.
Hjertestarter
Som omtalt på generalforsamlingen, har vi nu anskaffet en hjertestarter, der er opsat på udhuset Hyldestien 8.
For at gøre så mange som muligt fortrolig med apparaturet, er der planlagt en demonstration på den kommende generalforsamling.

Generalforsamling
Datoen for næste generalforsamling er fastsat til den 4. maj 2018, startende kl.17.oo med fælles spisning og kl. 18.oo den egentlige generalforsamling. Sædvanen tro søsættes badebroen den 5. maj 2018 kl. 10.oo. Sæt allerede nu krydser i kalenderen.
Vilde katte
Herfra en opfordring – lad være med at fodre kattene i området, medmindre man agter at give dem et hjem på sin helårsadresse.
Dræn
Spuling af dræn er i gang, og der er nogle steder lidt problemer. De involverede vil blive kontaktet.
Fibernet
Efter kontakt til Fibia – vil der i starten af 2018 blive foretaget en fornyet interesseundersøgelse.

HUSK at vintersikre målerbrønd og vandrør, og tjek udhuse for uvelkomne dyr.

Bestyrelse ønsker alle en rigtig god jul samt et godt nytår – og forhåbentlig bliver sommeren 2018 en god del bedre end sommeren 2017

————————————————————————————————————————————

Indsat. 04-10-2017.

Lørdag Den 7 Oktober fra kl ca 7.00 spuler vi dræn.
Med venlig hilsen.Bestyrelsen

————————————————————————————————————————————-

Indsat. 07-09-2017. Kære grundejere. BADEBROEN OPTAGES. lørdag den 7. oktober kl. 10.oo De, som har tid og lyst, er velkomne til at deltage. De bedste hilsner Bestyrelsen.

—————————————————————————————————————————————

Indsat. 29-05-2017.

Kære grundejer

Hermed får du årets sommerbrev fra bestyrelsen.

Vi har ikke fået nye medlemmer i vores bestyrelse og du kan stadig se hvem vi er i udhængsskabene. Du kan også se hvordan du eventuelt kan kontakte os. Desuden har vi vores hjemmeside: Kindvigenge.dk, hvor du hele tiden kan finde de sidste nye informationer.

6 huse skiftede ejer i 2016, og dette er fulgt op af yderligere 4 hussalg i 2017, så der har været en forholdsvis stor udskiftning i det forgangne år. Vi I bestyrelsen vil gerne byde jer nye beboere velkommen til området, som vi synes har så mange herlighedsværdier.

Havnen

Vi fik færdiggjort renoveringen af nordmolen og arbejder løbende på at vedligeholde broer og arealet, så der er mulighed for at lege/spille, grille og have sine kajakker tæt ved vandet. Der er stadig ting i ”Legeboden” og du er velkommen til at benytte dem. Hvis du opdager skader eller andet kan du kontakte vores havnefoged Søren Johansen. Han bor Lærkevej 15. Hvis midlerne er til det, vil vi påbegynde renoveringen af nordmolen. Arbejdet varetages af frivillige sommerhusbeboere, altså dine naboer, så har du mulighed for at give en hånd med, må du endelig ikke tøve. Vores havnefoged vil informere om arbejdsdage i udhængsskabene.

Dræn

Vi arbejder fortløbende med at vedligeholde dræn. Det er grundejerforeningens primære ansvar at sikre, at drænvand fra oplandet frit kan passere sommerhusområdet og ledes ud i havet. Det så vi vigtigheden af her i vinter, hvor flere huse desværre blev oversvømmet. Det har vist sig, at de fleste skader primært blev forvoldt af vand, der trængte op gennem vores drænkanaler og ad den vej kom ind til de lavtliggende grunde længere inde i udstykningen.

For at undgå –eller i det mindste begrænse- skader i forbindelse med fremtidige stormfloder, er Bestyrelsen gået i gang med at undersøge, hvilke muligheder, vi har for at holde vandet ude af området (dige/terræn-regulering, højvandslukker osv.).

Hvis der findes en fornuftig løsning bliver I selvfølgelig orienteret herom.

Hunde

Hunde skal i princippet holdes i snor på alle fællesområder og veje, især hvis de er lidt voldsomme. Nogen børn er meget bange for hunde og nogen voksne har haft dårlige oplevelser med hundebid. Husk endelig også at samle deres efterladenskaber op.

Katte

Vi vil opfordre til ikke at fodre de vilde katte

Støj

Vi vil jo gerne slå græs og klippe hække med mere, men vi har lavet fælles regler for at sikre stille perioder. Du må støje hverdage mellem 9 og 18, fredage mellem 9 og 19 og søn- og helligdage mellem 9 og 12.

Nabohjælp

Der har været flere indbrud i området i den forgangne vinter.

Det er ærgerligt.

Bestyrelsen har derfor taget initiativ til etablering af Nabohjælp og materiale skulle på nuværende tidspunkt være modtaget af jer alle. Vi kan kun opfordre alle medlemmer til at tilmelde sig denne fine ordning, der uden udgifter kan øge sikkerheden og minimere uønskede besøg i vores huse. Ved tilmelding modtager grundejeren et antal mærkater til opsætning i huset og grundejerforeningen vil også kunne opsætte et vejskilt om Nabohjælp ved indkørslen til området.

Bemærk, det er adressen her i Kindvig Enge, der skal tilmeldes.

Vi vil igen i år ønske alle grundejere en rigtig dejlig sommer. Det er et meget naturrigt område I er kommet til og vi har derfor et fantastisk dyreliv hernede. Rådyr og egern færdes hjemmevant over alt. Vi forsøger at passe på området og håber du vil bakke os op og sørge for at vedligeholde vores gode naboskab.

E-mail adresser

Endelig en stor appel og opfordring. Send os en mail så vi også har din mailadresse. Det er en hurtig, nem og billigere måde at kommunikere med jer. Send din mail til Berit Larsen (også ved ændring af mailadresse) bel-nhl@post.tele.dk

Med venlig hilsen og håbet om en god sommer

Bestyrelsen.

—————————————————————————————————————————————–

Indsat. 29-05-2017.

 Referat af

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kindvig Enge, fredag den 28. april 2017

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2016
 5. Forelæggelse af kommende års budget.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter for 2 år
 9. Valg af 2 revisorer, funktionstid 1 år.
 10. Valg af 1 revisorsuppleant, funktionstid 1 år.

Ad 1 Valg af dirigent

Nils Holger Larsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med det krævede varsel.

Ad 2 Valg af referent

Johan Chr. Balslev blev valgt.

Ad 3. Bestyrelsens beretning

Bo Persson forelagde bestyrelsens beretning.

Han bød alle velkommen herunder særligt til de nye medlemmer af grundejerforeningen.

6 huse skiftede ejer i 2016, og dette er fulgt op af yderligere 4 hussalg i 2017, så der har været en forholdsvis stor udskiftning i det forgangne år. Vi er selvfølgelig rigtig glade for at kunne byde de nye ejere velkomne til Kindvig Enge, og håber at de vil nyde området lige så meget, som vi andre gør. Samtidig er det dejligt at se, at vores huse ikke står tomme og forfalder, men videresælges, så andre kan få glæde af dem.

I den modsatte ende har vi modtaget 4 opsigelser af bådpladser, så hvis der – specielt blandt de nye medlemmer -er nogle, der drømmer om at få båd, har vi nu lidt flere pladser at tilbyde. Tag kontakt til Havnefogeden (Søren Johansen), hvis I er interesserede.

Med så mange forskellige mennesker samlet i området, kan det næsten ikke undgås, at der en gang imellem bliver råbt lidt ad hinanden, og 2016 var ikke nogen undtagelse. Bestyrelsen er blevet kontaktet for at løse noget af denne nabofnidder, men vil her benytte lejligheden til at slå fast, at det ikke er bestyrelsens opgave at lege ordensmagt eller politi i vores forening.

Vi opfordrer derfor alle medlemmer til selv at få løst eventuelle nabo-uoverensstemmelser i mindelighed og huske på, at der skal være plads til alle -under behørig respekt for hinandens værdier. Vi er her, fordi vi sætter pris på områdets specielle herligheder, og dem skal vi respektere og være gode til at dele med hinanden.

2016 var i foreningen et forholdsvis stille år, men der er dog nogle ting, bestyrelsen gerne vil fremhæve:

Den største begivenhed har i bestyrelsens øjne nok været færdiggørelse af Nordmolen i vores lille havn. Det har været et af de største fællesprojekter, siden havnen i sin til blev udgravet, og renoveringen har været tiltrængt længe!!

Efter mange ugers frivilligt arbejde fra en lille ihærdig skare, kunne vi så endelig på en solrig forårsdag sidste år klippe båndet og fejre færdiggørelsen med pølser, burgere og drikkevarer (billederne ligger stadig på vores web-site).

Bestyrelsen er godt tilfreds med resultatet, og molen har allerede vist sig fra den stabile side under vinterens stormflod, hvor vi kun har set minimale skader i form af lidt bortskyllet opfyldningsmateriale.

Næste etape af havnerenoveringen – Sydmolen- er under planlægning, og alt efter hvad budgettet kan bære, påtænker bestyrelsen at påbegynde dele af arbejdet i år (eksempelvis ramning af jern), og så færdiggøre arbejdet næste forår.

Til jeres information kan det i øvrigt oplyses, at Vordingborg Kommune har meddelt os, at den officielle havne-adresse nu er Lærkevej 16.

En anden af vores normale årlige anlægsaktiviteter er reparation af vores veje, og igen i år har en lille gruppe gæve mennesker været rundt og lappe vejene, hvor det har været tiltrængt.

Bestyrelsen vil i den sammenhæng igen opfordre alle til at gøre sig umage for at overholde den fastsatte fartgrænse på 20 km/t, da dette – udover at sikre vores færden på området også vil øge levetiden på vejene. Samtidig viser det også lidt respekt for det frivillige arbejde, der for vores alles bedste bliver lagt i disse vejudbedringer.

Apropos veje, så er brandvejen i den nordlige ende af Tjørnevænget nu blevet ryddet for diverse krat og andre vækster, så den igen fremstår som det brandbælte og adgangsvej, den var tiltænkt.

Igen i år har vi kunnet fortsætte den planlagte inspektion og vedligehold af vores dræn, og vi arbejder på planer for udbedring på de steder, hvor der er fundet fejl eller behov for forbedringer.

Som I alle nok stadig har i frisk erindring, startede 2017 meget voldsomt med en stormflod den 4. januar, der oversvømmede store dele af vores område.

Desværre er flere grundejere blevet ramt af vandskader i den forbindelse, og selvom Stormrådet dækker dele af skaderne økonomisk, ligger der stadig et større renoveringsarbejde foran mange af vores naboer i løbet af de kommende måneder.

Det har vist sig, at de fleste skader primært blev forvoldt af vand, der trængte op gennem vores drænkanaler og ad den vej kom ind til de lavtliggende grunde længere inde i udstykningen.

For at at undgå –eller i det mindste begrænse- skader i forbindelse med fremtidige stormfloder, er Bestyrelsen gået i gang med at undersøge, hvilke muligheder, vi har for at holde vandet ude af området (dige/terræn-regulering, højvandslukker osv.).

Hvis der findes en fornuftig løsning bliver I selvfølgelig orienteret herom.

I løbet af vinteren er vi blevet kontaktet af Fibia med tilbud om etablering af fibernet i vores område.

Flere af foreningens medlemmer mødte op til orienteringsmøderne i Kindvig og/eller Præstø, og sikrede at nødvendigt informationsmateriale blev sendt ud til vores medlemmer.

Desværre var timingen ikke specielt hensigtsmæssig, da størstedelen af vores medlemmer ikke er aktive hernede i vintersæsonen.

Vi opnåede derfor ikke en tilpas stor tilmelding indenfor tidsfristen, til at Fibia vil bekoste at trække fiberkabler herned fra Kindvig (19 ud af 46 krævede tilmeldinger).

Vi håber selvfølgelig, at der på et senere tidspunkt vil dukke et nyt tilbud op, da de omkringliggende områder (Kindvig, Sandvig, Sageby, Tågeby og Kragevig) fik samlet nok tilmeldinger til fibernet-etableringen hele vejen rundt om vores udstykning.

På baggrund af flere ønsker fra vores medlemmer, arbejder bestyrelse lige nu med at undersøge muligheder for at få en Hjertestarter opsat i området.

Både Trygfonden og Falck tilbyder løsninger, som vi er i gang med at se på.

Hvis en fornuftig, billig og driftssikker løsning findes, udsendes yderligere materiale.

Til sidste skal jeg lige oplyse om, at der desværre har været flere kedelige hændelser i form af indbrud i området i den forgangen vinter.

Det er selvfølgelig møg-ærgerligt, og skaber en utryghed i vores lille smørhul.

Bestyrelsen har derfor taget initiativ til etablering af Nabohjælp, og materiale om dette er vedlagt indkaldelsen til Generalforsamlingen og skulle på nuværende tidspunkt være modtaget af jer alle.

Vi kan kun opfordre alle medlemmer til at tilmelde sig denne fine ordning, der uden udgifter kan øge sikkerheden og minimere uønskede besøg i vores huse. Ved tilmelding modtager grundejeren et antal mærkater til opsætning i huset og grundejerforeningen vil også kunne opsætte et vejskilt om Nabohjælp ved indkørslen til området.

Når I tilmelder jer Nabohjælp – enten via web-siden, eller via deres app til smart-telefoner, skal I selvfølgelig registrere jeres adresse hernede.

Hvis I indsender jeres hjemadresse, har I ikke mulighed for at deltage i det netværk, der etableres her, da jeres adresse jo vil være udenfor området.

Bestyrelsen har over de sidste par år vurderet værdien af vores medlemskab af Sommerhusejernes Landsforening. Vores konklusion er nu, at vi ikke får den forventede værdi ud af vores kontingent i form af juridisk støtte og generel information, samt at den relaterede forsikring ifm. kan fås andre steder fra.

Vi har derfor besluttet at opsige medlemskabet med udgangen af dette års medlemsperiode.

Til allersidst skal bare nævnes, at badebroen søsættes i morgen formiddag kl. 10 og at I selvfølgelig meget gerne må møde op og give en (lille) hånd med – eller bare være sammen med os andre.

Ingen havde bemærkninger til beretningen som blev vedtaget med applaus..

Ad 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2016

Berit Larsen fremlagde det reviderede regnskab for 2016. Regnskabet udviser et underskud på 108.257 kr. og formuen udgør pr 31.12.2016 276.008 kr. Underskuddet var budgetteret og skyldes primært, udgifter til restaurering af Nordmolen på 224.322 kr. Berit Larsen nævnte, at udgiften til græsslåning var større end budgetteret idet en planlagt græsslåning i december 2015 først var udført i januar 2016.

Herefter blev regnskabet godkendt.

Ad 5 Forelæggelse af kommende års budget.

Berit Larsen fremlagde budget for 2017. Hun nævnte, at det med indkaldelsen fremsendte budget for 2017 var blevet revideret, idet hensættelsen til havnerenovering af forsigtighedsgrunde var halveret fra 295.000 kr 147.500 kr. Foreningens samlede driftsunderskud er nu budgetteret til 86.380 kr.  Det reviderede budget var uddelt til Generalforsamlingen.

Budgettet blev vedtaget.

Ad 6 Indkomne forslag

Niels Dyhr Johansen havde indsendt forslag om etablering af sandstrand for enden af græs-/rørstykket nord for betonmolen samt opsætning af udsigtsbænk på græsstykket yderst ved stranden.

Bo Persson nævnte, at etablering af sandstrand på det foreslåede sted tidligere havde været forsøgt, men uden succes idet området ved bestemte vindretninger fyldes med store mængder tang. Bestyrelsen vil derfor ikke anbefale etablering af sandstrand, men foreslår, at badebroen benyttes i stedet for. De opsatte borde og bænke på havnens græsarealer er flytbare og det står medlemmerne frit for, at flytte dem hen hvor det ønskes på havnen. Opsætning af særskilt udsigtsbænk er derfor ikke en prioritet for bestyrelsen.

Ad 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Bo Persson, Berit Larsen og Michael Kielstrup var på valg til en periode for 2 år. Alle blev genvalgt.

Ad 8. Valg af bestyrelsessuppleanter for 2 år

Som suppleant til bestyrelsen blev Jørgen Kristensen, genvalgt.

Ad 9 Valg af 2 revisorer, funktionstid 1 år.

Torsten Ryelund, og Johan Chr. Balslev blev genvalgt.

Ad 10. Valg af 1 revisorsuppleant, funktionstid 1 år

Lone Kielstrup blev valgt. Lone erstatter Søren Enevold Pedersen, som er fraflyttet området.

Ad 11 Eventuelt

Mogens Petersen foreslog, at opsætte fugleskræmsler på cementmolen for at forhindre fugleklatter på mole og badebro. Bestyrelsen tager det med i drøftelserne om opgaver i 2017.

Jørgen Kristensen var imponeret over den store frivillige indsats, der var ydet ved retablering af Nordmolen. Han håbede, at kunne give en hånd med i forbindelse med retablering af Sydmolen.

To af de nye medlemmer Kim Olsen og Søren Tamdrup udtrykte glæde over at have lært stedet at kende og så frem sig til at etablere sig i deres nyanskaffede sommerhuse.

Mogens Petersen spurgte om planerne for Sydmolen indbefattede opgravning af arealet bag molevæggen. Søren Johansen svarede at Projektet vil blive udført på samme måde som Nordmolen ved nedsættelse af spunsvæg på ydersiden af eksisterende molevæg. Det betyder, at havneløbet bliver en smule smallere, men alternativet med opgravning bag molen, ville blive alt for dyrt.

På spørgsmål fra Jørgen Kristensen om kommunens kloakeringsplaner sagde Berit Larsen at der ikke var noget nyt, men at Kommunens seneste kloakeringsplan opererer med en forventet projekteringsstart for Kindvig Enge området efter 2024.

Den                                                                                Den 11. maj 2017

Sign.:Johan Chr. Balslev, referent                                 sign.: Nils Holger Larsen, dirigent

—————————————————————————————————————————————–

Indsat. 29-03-17.

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kindvig Enge, fredag den 28.april 2017 kl. 18.3o i Forsamlingshuset Kindvig

Spisning –  pizzabuffet kl. 17.30 – tilmelding til Søren Johansen

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2016
 5. Forelæggelse af budget og vedtagelse af medlemmernes bidrag for det kommende år
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er  Bo Persson og Berit Larsen (begge modtager gerne genvalg) samt Michael Kielstrup
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 2 år på valg er Jørgen Kristensen – modtager gerne genvalg
 9. Valg af 2 revisorer – funktionstid 1 år. På valg er Torsten Ryelund og Johan Balslev  begge modtager gerne genvalg
 10. Valg af 1 revisorsuppleant – funktionstid 1 år. På valg er Søren Enevold Pedersen.
 11. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til sekretær Jørgen Haagen Petersen, Vestergade 27, 4660 St. Heddinge – mailadresse jhp@ucsj.dk. Forslagene skal være sekretæren i hænde senest 17. april 2017.

Bemærk: Med indkaldelsen her følger et indbetalingskort vedrørende kontingent til grundejerforeningen. Indbetalingskortet medsendes alene til de medlemmer, der ikke har en mailadresse. Kontingentet skal betales senest mandag den 1. maj 2017.

Som noget nyt: Til de medlemmer, som har opgivet mailadresse, vil opkrævningen ske  særskilt pr. mail.

Bilag:

Revideret regnskab, eventuelt indbetalingskort samt orientering omkring ”Nabohjælp”

Grundejerforeningen Kindvig Enge

Ja tak – jeg/vi deltager i spisning forud for generalforsamlingen fredag den 28. april 2017

Navn: ______________________________________________________ antal ____________

Sommerhusadresse: ___________________________________________________________

Afleveres/sendes sådan, at den er Søren Johansen i hænde den 25. april 2017 eller besked gives via mail: msjohans@dukamail.dk

Indsat. 20-11-2016.

Hermed mere information fra Fibia klik på link her under.

fiber-waoo-fritid-maj-2016    fibernet-i-kindvig-enge

Indsat. 12-11-2016.

MØDET om fibernet/bredbånd til Kindvig Enge 10.11.16.

Tak til grundejerforeningens bestyrelse for at rundsende info om møde i Kindvig Forsamlingshus. Vi hørte om muligheder for fibernet/internet og meget mere, f.eks. tv-kanaler og fastnettelefoni, og mange aktuelle og fremtidige muligheder. Jeg deltog som privatperson i mødet. Mødet var indkaldt af aktive beboere i vores nærområde.

På mødet informerede en repræsentant fra fibia.dk om planerne for helårsbeboere og sommerhusene, i et område ca. fra Præstø til Kalvehave. Med den fornødne tilslutning, kunne Fibia tilbyde fibernet indenfor en tidshorisont på 6-8 mdr. Det kom også frem, at bl.a. Kalvehave, Sandvig og folk fra Balle var interesserede.

Det overraskede mig noget, at der faktisk er et godt tilbud aktuelt til os sommerhusejere, som udløber 31.12.2016. Hvorfor jeg kort skal informere om dette. I øvrigt er der en meget informativ hjemmeside www.fabia.dk, hvor bl.a. ”WAOO Fritid” internet er interessant, og om de mange muligheder det sikre fibernet i øvrigt åbner op for. Interesserede kan også kontakte Fabia kundecenter tlf.: 78 73 50 29

Nogle hovedtræk ….

Det aktuelle tilbud indeholder: ( se mere på Fibia hjemmesiden.)

For 199kr./mdr. modtages 50/50 Mbit/s download og upload internet, og en boks (ROUTER) til kabel og trådløs. Der er 6 mdr. binding. Dog kan man sætte signalet i bero op til 5 mdr., f.eks. om vinteren til 49 kr./mdr. Man er dermed kun bundet 1 mdr. til kr. 199 af de 6 mdr. i bindingsperioden. Inden årsskiftet koster oprettelsen 0kr. Hvis dette ændres, er der en engangs tilslutningsudgift 1995kr. Denne udgift er tilskudsberettiget via ”håndværkerfradraget”. Priser kan svinge, så se mere på nettet.

Nedlæggelse af lyslederkablet mv.:

I dag er hovedkablet ført frem i Engvej ned til vort område. Tilslutninger herfra graves i vore vejrabatter, og lyslederkablet skydes under veje og hen til huset. Man bestemmer selv hvor boksen sættes indvendigt.

Forudsætninger for fibertilslutning 

I sommerhusområder skal der helst være 55% interesserede, dog kan beliggenhed give mere individuelle muligheder, ligesom erhvervsmæssig tilslutning også påvirker.

Hver især kan jo kontakte Fibia. Det er bl.a. SEAS-NVE og andre som står bag. Kabel er nedlagt i.f.m. udskiftning af luftledninger.

Selv overvejer jeg at tilmelde mig som interesseret, også ud fra om vi kunne blive ”en Ø” i et fibernet dækket område!

_________________________________________________________________________________________________________

Indsat 30-10-2016.

Efterår og vinter står for døren HUSK at vintersikre målerbrønde og evt frostsikre div vand tjek jeres udhuse/skure  for rotter eller andre skade dyr.

___________________________________________________________________________________________________________

Indsat 30-10-2016.

Info fra Fibia

Klik på på linket.

  fibia-info-brev

_____________________________________________________________________________________________________

Indsat. 09-10-2016. Kære grundejere.   Blot til orientering – generalforsamlingen 2017 bliver afholdt i Kindvig Forsamlingshus:   fredag den 28. april 2017 startende med fællesspisning kl. 17.3o og derefter afholdes den egentlige generalforsamling kl. 18.3o.   Indkaldelse med tilhørende bilag vil naturligvis blive udsendt i henhold til vedtægterne – men sæt allerede nu X i kalenderen.   De bedste hilsner   Bestyrelsen i Grundejerforeningen Kindvig Enge

__________________________________________________________________________________________________

Indsat. 09-09-2016.

Badebro og båd optagning.

Lørdag den. 01-10-2016. Kl. 10.00 tager vi badebro på land for vinteren der så også mulighed for at hjælpe hinanden med at tage båden op. Alle er velkommen til at give en hånd med ved optagningen af badebro. Med venlig hilsen Havnefogden.

______________________________________________________________________________________________________

Indsat. 27-06-2016.

Info til grundejer med brændeovn.
Skorstensfejer i uge 26.

Indsat. 11-06-2016.

SOMMERBREV FRA GRUNDEJERFORENINGEN KINDVIG ENGE. 2016.

Kære grundejer.

Vi har fået nye medlemmer i vores bestyrelse og du kan se hvem vi er i udhængsskabene. Du kan også se hvordan du eventuelt kan kontakte os. Desuden har vi vores hjemmeside: Kindvigenge.dk, hvor du hele tiden kan finde de sidste nye informationer.

Beskæring

Husk at beskære træer og buske ud mod veje, rabatter og marker, så alle kan komme forbi. Også beskæring og vedligehold af naboskel og bekæmpelse af ukrudt er grundejernes forpligtelse.

Havnen

Vi har nu færdiggjort renoveringen af nordmolen og arbejder løbende på at vedligeholde broer og arealet, så der er mulighed for at lege/spille, grille og have sine kajakker tæt ved vandet. Der er kommet nye ting i ”Legeboden” og du er velkommen til at benytte dem. Hvis du opdager skader eller andet kan du kontakte vores havnefoged Søren Johansen. Han bor Lærkevej 15.

Vejene

Vi reparerer løbende de huller der er, men konstaterer du huller ud for din grund, vil vi opfordre dig til at udbedre det med overskydende materiale på vejen.

Husk at holde græsrabatten og husk at man ikke må parkere på rabatten. Hvis du i forbindelse med byggeri skader rabatten, er det vigtigt at du får udbedret disse hurtigst muligt.

Husk at der højest må køres 20 km/t på vejene. Det betyder større tryghed for alle inklusiv børn samt meget mindre slid på vejene.

Dræn

Vi arbejder fortløbende med at vedligeholde dræn. Det er grundejerforeningens primære ansvar at sikre, at drænvand fra oplandet frit kan passere sommerhusområdet og ledes ud i havet. Men det er hver enkelt grundejers forpligtelse at sørge for at drænrør på egen grund er funktionsdygtige. Det kan indebære at der skal fældes træer, hvis deres rødder er trængt ind i drænet.

Hunde

Hunde skal i princippet holdes i snor på alle fællesområder og veje, især hvis de er lidt voldsomme. Nogen børn er meget bange for hunde og nogen voksne har haft dårlige oplevelser med hundebid. Husk endelig også at samle deres efterladenskaber op.

Katte

Vi vil opfordre til ikke at fodre de vilde katte

Støj

Vi vil jo gerne slå græs og klippe hække med mere, men vi har lavet fælles regler for at sikre stille perioder. Du må støje hverdage mellem 9 og 18, fredage mellem 9 og 19 og søn- og helligdage mellem 9 og 12.

Nyd det

Vi vil igen i år ønske alle grundejere en rigtig dejlig sommer og byder velkommen til nye. Det er et dejligt område I er kommet til og vi har et fantastisk dyreliv hernede. Vi forsøger at passe på området og håber du vil bakke os op og sørge for at vedligeholde vores gode naboskab.

E-mail adresser

Endelig en stor appel og opfordring. Send os en mail så vi også har din mailadresse. Det er en hurtig, nem og billigere måde at kommunikere med jer. Send din mail til Berit Larsen: bel-nhl@post.tele.dk

Med venlig hilsen og håbet om en god sommer

Bestyrelsen