Indkaldelse til generalforsamling 2024

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2024.
På opfordring fra flere medlemmer genoptages traditionen med at foreningen byder på aftensmad
og en øl eller vand inden mødet.
Sted: Kindvig Forsamlingshus, Kindvigvej 7, Kindvig, 4735 Mern
Dato: 26. april 2024
Aftensmad: kl. 18:15 (Tilmelding mail: kasserer@kindvigenge.dk eller telefon: 30204755 senest 19. april 2024)
Generalforsamlingen starter kl. 19:00

Dagsorden

Årsregnskab

VEL MØDT

Bestyrelsen

Mellem Præstø og Kalvehave finder du Kindvig Enge.
Formålet med denne hjemmeside er at informere nye, gamle såvel som kommende grundejere om grundejerforeningen. Der vil på hjemmesiden blive lagt ting, som vi mener er vigtige og informative for dig som medlem.      

Find os på Facebook: https://www.facebook.com/groups/1035892090189586